Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Συγκριτής

2. Κυκλώματα ενίσχυσης

3. Ενισχυτής διαφορών

4. Ενισχυτής οργανολογίας

5. Συνάρτησης μεταφοράς

6. Ανίχνευση καρδιακού ρυθμού

7. Ενεργά φίλτρα

8. Ενισχυτής αντιστάθμισης χρόνου κέρδους

9. Σταθεροποιητές τάσης - Μικροελεγκτές

10. Θυρίστορ

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι  να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές συσκευές.

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και αναλογικών ηλεκτρονικών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Μη διαθέσιμη