Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Πληθυσμός και Δείγμα
 3. Εισαγωγικές Έννοιες - Περιγραφική Στατιστική
 4. Η Έννοια της Πιθανότητας
 5. Τυχαία Μεταβλητή - Κατανομές
 6. Έλεγχοι Υποθέσεων - Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 7. Μη Παραμετρικές Διαδικασίες
 8. Συσχέτιση – Παλινδρόμηση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποδεδειγμένη βασική γνώση Βιοστατιστικής επιστήμης και των εφαρμογών της κατανόηση θεμάτων σε θέματα περιγραφής και ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας.
 • Θα έχουν κατανοήσει τη μεθοδολογία εφαρμογής της περιγραφικής και συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης σε θέματα ιατρικής έρευνας και κλινικής πρακτικήςκαι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση του επαγγέλματός τους και θα διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
 • Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου – βιομετρικά δεδομένα) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στη βιοστατιστική, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση:

 • Dawson and R.G. Trapp (2004): Basic & Clinical Biostatistics. Fourth Edition. McGraw-Hill.
 • R. Feinstein, D.M. Sosin and C.K. Wells (1985): The Will Rogers phenomenon. Stage migration and new diagnostic techniques as a source of misleading statistics for survival in cancer. The New England Journal of Medicine, 312(25), 1604-1608.
 • D. Fisher and G. van Belle (1993): Biostatistics - Methodology for the Health Sciences. Wiley, New York.
 • Holm (1979): A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6, 65-70.
 • C. Hsu (1996): Multiple Comparisons. Theory and methods.Chapman and Hall.
 • H. Katz (1999): Multivariable Analysis. A Practical Guide for Clinicians. Cambridge University Press.
 • Kendrick, K. Fielding, E. Bentley, R. Kerslake, P. Miller, and M. Pringle. Radiography of the lumbar spine in primary care patients with low back pain: randomised controlled trial. British Medical Journal, 322:400-405, 2001.
 • Landau and B.S. Everitt (2004): A Handbook of Statistical Analyses using SPSS. Chapman & Hall/CRC.
 • Motulsky (1995): Intuitive Biostatistics. Oxford University Press.
 • Pallant (2005): SPSS survival manual. 2nd edition. Open University Press.
 • F. Schilling, A.E. Watkins, and W. Watkins. Is human height bimodal? The American Statistician, 56:223-229, 2002.
 • Schumacher und G. Schulgen (2002): Methodik klinischer Studien. Methodische Grundlagen der Planung, Durchführung und Auswertung. Springer-Verlag (German).
 • P. Shaffer (1986): Modified Sequentially Rejective Multiple Test Procedures. Journal of the American Statistical Association, 81(395), 826-831.
 • W. Snedecor and W.G. Cochran (1989): Statistical methods. 8th edition. Iowa State University Press.
 • -K. Tu, Z.L. Nelson-Moon, and M.S. Gilthorpe. Misuses of correlation and regression analyses in orthodontic research: The problem of mathematical coupling. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, 130:62-68, 2006.
 • -K. Tu and M.S. Gilthorpe. Revisiting the relation between change and initial value: A review and evaluation. Statistics in Medicine, 26:443-457, 2007.

Ελληνική:

 • Δαμιανού Χ., Χαραλαμπίδης Χ., Παπαδάτος Ν., Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., 2010
 • Χρήστος Παρ. Κίτσος, Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογίων, 2009
 • Κοκολάκης Γιώργος,Φουσκάκης Δημήτρης, Στατιστική θεωρία και εφαρμογές, Εκδόσεις Συμεών, 2009
 • Κατσουγιαννόπουλος Β. Βασική Ιατρική στατιστική. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 2009
 • Τ. Παπαϊωάννου, Κ. Φερεντίνος, Ιατρική Στατιστική, Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε. Αθήνα 2004.
 • Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΖΩΝΟΥ, Κ. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ, Βιοστατιστική, Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., 2002
 • Τζώνου Αναστασία, Κατσουγιάννη Κλέα, Ασκήσεις Βιοστατιστικής, Συμμετρία, 1997
 • Τσίμπος Κλέων Χ.,Γεωργιακώδης Φώτης A., Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων Α', Σταμούλη Α.Ε., 2010
 • Νικόλαος Χαλιδιάς, Στοιχεία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2015
 • Petrie Aviva,Sabin Caroline, Ιατρική στατιστική με μια ματιά, Παρισιάνου Α.Ε., 2008
 • Pagano Marcello, Gauvreau Kimberlee, Αρχές Βιοστατιστικής, Έλλην, 2002

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Ο φοιτητής πρέπει να έχει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εισαγωγής στη στατιστική επιστήμη.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευσταθία Παπαγεωργίου

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Έφη Παπαγεωργίου, Βιοστατιστική και Εφαρμογές, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014