1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου

Υπενθύμιση απαραίτητων βασικών γνώσεων Μηχανικής. Αναφορά στις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες των ναυπηγικών κατασκευών και στους σχετικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Περιγραφή και κατηγοριοποίηση των φορτίσεων του πλοίου.

Στόχοι Ενότητας

Υπενθύμιση των απαραίτητων γνώσεων Μηχανικής

Λέξεις Κλειδιά

Σχεδίαση πλοίου, Φορτίσεις Πλοίου, Στατικές φορτίσεις, Δυναμικές φορτίσεις