2. Διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών

Υπολογισμός καμπύλων άντωσης και βάρους και κατασκευή διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Καταστάσεις hogging – sagging. Κατασκευή διαγραμμάτων με χρήση της μεθόδου ανάπτυξης κατά Taylor.

Στόχοι Ενότητας

Μετά τη συγκεκριμένη ενότητα ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να σχεδιάζει τα διαγράμματα καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων πλοίων.

Λέξεις Κλειδιά

Διαγράμμα καμπτικών ροπών, διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων