4. Υπολογισμός διατμητικών τάσεων

Διατμητική ροή και κατανομή διατμητικών τάσεων λόγω τέμνουσας δύναμης. Εξετάζονται διατομές με ένα ή περισσότερα κλειστά κελιά. Έλεγχος επάρκειας διατομής σε διάτμηση.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει τις διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται σε μια εγκάρσια διατομή του πλοίου λόγω της άσκησης σε αυτήν δεδομένης τέμνουσας δύναμης.

Λέξεις Κλειδιά

Τέμνουσα δύναμη, διατμητική ροή, κατανομή διατμητικών τάσεων