6. Υπολογισμός θερμικών τάσεων

Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί ο προσδιορισμός των ορθών τάσεων που αναπτύσσονται στη μεταλλική κατασκευή του πλοίου λόγω ανομοιόμορφής θερμοκρασιακής κατανομής. Οι τάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περίπτωση πλοίων που μεταφέρουν θερμαινόμενα ή ψυχρά φορτία.

Στόχοι Ενότητας

Ο εφοδιασμός του σπουδαστή με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για τον υπολογισμό των θερμικών τάσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Θερμικές τάσεις