8. Η διαμήκης αντοχή πλοίου με βάση τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας παρουσιάζεται στους σπουδαστές η ενοποιημένη απαίτηση UR S11, της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) για τον έλεγχο της διαμήκους αντοχής των πλοίων. Η απαίτηση αυτή χρησιμοποιείται σήμερα από όλους ανεξαιρέτως τους Νηογνώμονες και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στόχοι Ενότητας

Να μάθει ο σπουδαστής να ελέγχει την διαμήκη αντοχή του πλοίου χρησιμοποιώντας τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων.

Λέξεις Κλειδιά

UR S11