1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου

Υπενθύμιση απαραίτητων βασικών γνώσεων Μηχανικής. Αναφορά στις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες των ναυπηγικών κατασκευών και στους σχετικούς παράγοντες αβεβαιότητας που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό. Σύντομη αναφορά στα κριτήρια αστοχίας.

Στόχοι Ενότητας

  1. Να γίνει υπενθύμιση των απαραίτητων γνώσεων από τη Μηχανική οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια του μαθήματος.
  2. Εξοικείωση του σπουδαστή με τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες των ναυπηγικών κατασκευών.

Λέξεις Κλειδιά

Σχεδίαση πλοίου, Φορτίσεις Πλοίου, Στατικές φορτίσεις, Δυναμικές φορτίσεις