2. Η δομική κατασκευή του πλοίου

Γίνεται εκτενής αναφορά στην περιγραφή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου και στα δομικά στοιχεία που την απαρτίζουν. Επίσης περιγράφεται η σχεδιάση των σημαντικώτερων κατασκευαστικών λεπτομερειών του πλοίου, προκειμένου ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με τη δομική κατασκευή του πλοίου.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δομή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου.

Λέξεις Κλειδιά

Συστήματα ναυπήγησης του πλοίου, δομικά στοιχεία, κατασκευαστικές λεπτομέρειες