Σακχαρώδης διαβήτης

Ορισμός, παράγοντες, συμπτώματα, τύποι διαβήτη, διατροφή διαβητικού

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές το μεταβολισμό της γλυκόζης, το ρόλο της ινσουλίνης, τα χαρακτηριστικά του μεταβολισμού των διαβητικών και την συνιστώμενη διαιτητική παρέμβαση

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαβήτης τύπου Ι, διαβήτης τύπου ΙΙ, ινσουλίνη, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία