3. Σφαιρόμετρο – Παχύμετρο – Φακόμετρο

Ανάλυση των οργάνων (φακόμετρο, σφαιρόμετρο, παχύμετρο) ως προς τα λειτουργικά τους μέρη καθώς και την χρησιμότητά τους στην καθημερινή πρακτική.

Λέξεις Κλειδιά

Πάχος, ακτίνα καμπυλότητας