1. Ύφασμα, γενική εισαγωγή. Τρόποι κατασκευής υφασμάτινων αντικειμένων

Η ενότητα αυτή εξηγεί τι είναι το ύφασμα και ποιος ο ρόλος των υφασμάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα περιγράφεται εν συντομία η εξέλιξη της κατασκευής υφασμάτων. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί μέθοδοι  με τους οποίους μπορούν να κατασκευαστούν τα υφασμάτινα αντικείμενα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τι είναι το ύφασμα και με ποιους τρόπους κατασκευάζονται τα υφάσματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ώστε να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάλογα με το κλίμα και τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους κατασκευής. 

Λέξεις Κλειδιά

Ύφασμα,  υφαντική, υφαντοποικιλτική, πλέξιμο,  κατασκευή χαλιών, κετσές/τσόχα, φιλέ, δαντέλα, sprang/δικτυωτά, υφαντική με κάρτες, “ύφασμα φλοιός” .