3. Κλωστοϋφαντουργία – Κατεργασία Ινών

Παρουσιάζονται οι φυσικές ίνες και περιγράφεται η κατεργασία των ινών για την κατασκευή νημάτων. Αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και στάδια κατεργασίας των ινών βαμβακιού, λιναριού, μαλλιού και μεταξιού.  Περιγράφονται τα είδη των μεταλλικών νημάτων και οι μέθοδοι κατασκευής τους. 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τα είδη φυσικών ινών και νημάτων, να κατανοήσουν τα στάδια επεξεργασίας των φυσικών ινών για την παραγωγή κλωστών και νημάτων, καθώς και τους τρόπους κατασκευής των μεταλλικών νημάτων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να καταγράφουν τα υλικά αυτά κατά της διάρκεια μελέτης των αντικειμένων που πρόκειται να συντηρήσουν. 

Λέξεις Κλειδιά

Φυσικές ίνες,  βαμβάκι, λινάρι, μαλλί, μετάξι, μεταλλικά νήματα, γνέσιμο, ρόκα, αδράχτι, λανάρισμα.