4. Αργαλειός – Είδη υφάνσεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά είδη αργαλειών που χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιγράφονται ακόμη τα είδη των βασικών υφάνσεων καθώς και οι τρόποι κατασκευής του βελούδου και των φλοκάτων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές πως κατασκευάζονται τα υφαντά υφάσματα και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη των υφάνσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Οριζόντιος αργαλειός εδάφους, κάθετος αργαλειός, κάθετος αργαλειός με βάρη, καθιστός αργαλειός, αργαλειός της μέσης, βασικές υφάνσεις, βελούδο, νεροτριβή.