6. Εκκλησιαστικά υφάσματα

Περιγράφονται τα είδη των εκκλησιαστικών υφασμάτων: Ιερατικά άμφια, λειτουργικά καλύμματα και διακοσμητικά πέπλα και η χρήση τους, και δίνονται παραδείγματα από το κάθε είδος.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τα είδη των εκκλησιαστικών υφασμάτων, τα υλικά και την τεχνολογία κατασκευής και τη διακόσμησή τους καθώς και τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα διάφορα τμήματά τους και τον τρόπο που συνδυάζονται μεταξύ τους αλλά και πως τα διάφορα τμήματα/υλικά μπορούν να επιδρούν στην κατάσταση διατήρησης τους.  

Λέξεις Κλειδιά                    

Ιερατικά άμφια, λειτουργικά καλύμματα, διακοσμητικά πέπλα, ιερατικός σάκος, επιτραχήλιο, επιμανίκια, επιγονάτιο, οράριο, ωμοφόριο, αέρας,  αντιμήνσιο, επιτάφιος, ποδέα, λάβαρα κλπ.