7. Δομή και ιδιότητες των Ινών

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα πολυμερή συστήματα των κυτταρινικών και πρωτεϊνικών ινών, και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών που επηρεάζουν τις φυσικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες των ινών. Παρουσιάζονται οι τέσσερις κύριες φυσικές ίνες: βαμβάκι, λινάρι, μαλλί και μετάξι, η μορφολογία, η δομής τους και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι ιδιότητες των ινών αυτών. Τέλος περιγράφονται τα είδη τεχνητών ινών, η τεχνολογία κατασκευής τους και οι ιδιότητές τους.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τα πολυμερή σύστημα των φυσικών και τεχνητών ινών και πως αυτά επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά τους και τις φυσικές-μηχανικές αλλά και τις χημικές ιδιότητες των ινών, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την διαδικασία φθοράς των ινών και των υφασμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Πολυμερή, βαθμός πολυμερισμού, κυτταρινικές ίνες, πρωτεϊνικές ίνες, τεχνητές ίνες, γραμμικότητα, προσανατολισμός, ελκτικές δυνάμεις, μηχανικές ιδιότητες ινών, χημικές ιδιότητες ινών.