9. Χημικές Ιδιότητες Υδατανθρακικών υλικών

Τα σάκχαρα (υδατάνθρακες) ανήκουν στις ενώσεις βιολογικού ενδιαφέροντος και, όπως και οι πρωτεΐνες, έχουν μεγάλη σημασία επειδή απαντώνται ως δομικό συστατικό πολλών οργανικών υλικών. Οι υδατάνθρακες έχουν ενδιαφέρον και στον χώρο της τέχνης, αφού απαντώνται ως συστατικά στα υλικά προετοιμασίας και συνδετικά υλικά των έργων ζωγραφικής. Απαντώνται  επίσης και στο χώρο των αρχαιολογικής σημασίας αντικειμένων, ως συστατικά των υφάνσιμων υλών, του ξύλου και του χαρτιού.

Επιχειρείται η διάκριση μεταξύ μονο-, δι- και πολύ-σακχαριτών, καθώς και μεταξύ αναγόντων και μη αναγόντων σακχάρων.

Στο εργαστήριο οι φοιτητές θα εφαρμόσουν και θα καταγράψουν τα συμπεράσματά τους από τα τεστ Fehling, Molisch (αντίδραση α-ναφθόλης) και ιωδίου επάνω σε δείγματα υδατανθρακικών υλικών.

Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη σύσταση των σακχάρων (υδατανθράκων) και να συνδυάζουν τις βασικές τους ιδιότητες με εκείνες των αλκοολών. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν την υδατανθρακική σύσταση υλικών επί τη βάσει της χημικής τους συμπεριφοράς έναντι συγκεκριμένων αντιδραστηρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Πολυδύναμες αλκοόλες (πολυόλες), μονοσακχαρίτης, αλδόζες, κετόζες, εξόζες, ανάγον σάκχαρο, οπτική δραστικότητα, οπτικοί αντίποδες, πολυσακχαρίτης, μέθοδοι ανίχνευσης υδατανθράκων, αντιδραστήριο fehling