Εισαγωγή

Εισαγωγή, ορισμός και βασικές αρχές εφαρμογής μεθόδων εξέτασης και μη καταστρεπτικής τεκμηρίωσης. Όρια, συμπληρωματικότητα και δυνατότητες των μεθόδων.  Μεθοδολογία και Διάγραμμα Ροής.

 

Στόχοι Ενότητας

Να εισάγει τους φοιτητές στο γνωσιολογικό πλαίσιο της εφαρμογής των μεθόδων διάγνωσης/τεκμηρίωσης και η αποσαφήνιση του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

  

Λέξεις Κλειδιά

Διάγνωση, τεκμηρίωση, μη καταστρεπτικές τεχνικές