Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και Ύλη

Επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, απορρόφηση UV-ορατού, ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις σε οργανικά μόρια, σε σύμπλοκα ιόντα και σε ημιαγωγούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών , μεγεθών και οπτικών φαινομένων που συμβαίνουν στην αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οπτικά φαινόμενα, φωτομετρικά μεγέθη

2. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Ύλη
2. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και Ύλη

Επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, απορρόφηση UV-ορατού, ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις σε οργανικά μόρια, σε σύμπλοκα ιόντα και σε ημιαγωγούς.