Χρωματομετρία

Το χρώμα ως  φυσική ιδιότητα των υλικών (χρωματικός ερεθισμός) και στοιχείο τεκμηρίωσης αυτών (Αρχές χρωματομετρίας,  βασικά και συμπληρωματικά χρώματα,  προσθετική και αφαιρετική μέθοδος, Χρώμα και φάσμα απορρόφησης, ερμηνεία  του χρώματος των χρωστικών και των βαφών. Μέτρηση χρώματος. Συστήματα ταξινόμησης χρωματικών ερεθισμών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η αποσαφήνιση της έννοιας χρώμα-χρωματικός ερεθισμός ως ιδιότητα της ακτινοβολίας με βάση την προσθετική και αφαιρετική μέθοδο καθώς επίσης ως στοιχείο ταυτοποίησης των υλικών.

  

Λέξεις Κλειδιά

χρώμα, χρωματικός ερεθισμός, προσθετική-αφαιρετική μέθοδος, βασικά συμπληρωματικά χρώματα

3. Χρωματομετρία
3. Χρωματομετρία

Το χρώμα ως φυσική ιδιότητα των υλικών (χρωματικός ερεθισμός) και στοιχείο τεκμηρίωσης αυτών (Αρχές χρωματομετρίας, βασικά και συμπληρωματικά χρώματα, προσθετική και αφαιρετική μέθοδος, Χρώμα και φάσμα απορρόφησης, ερμηνεία του χρώματος των χρωστικών και των βαφών. Μέτρηση χρώματος. Συστήματα ταξινόμησης χρωματικών ερεθισμών.