Απεικονιστικές τεχνικές με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας

Η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην απεικόνιση των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων με βάση την ανάκλαση και το φθορισμό που παρουσιάζουν τα υλικά. Χαρακτηριστικά υπεριώδους ακτινοβολίας, φωτιστικές πηγές, τεχνική εφαρμογής, χρησιμότητα, παραδείγματα.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος είναι η εξοικείωση με τις τεχνικές διάγνωσης και τεκμηρίωσης που στηρίζονται  στη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας

και η επιτυχής αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των τεχνικών του μη καταστρεπτικού ελέγχου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την συντήρηση των αντικειμένων

 

 Λέξεις Κλειδιά

Yπεριώδης ακτινοβολία, φωτογραφία ανάκλασης, φωτογραφία φθορισμού, κατάσταση διατήρησης, βερνίκια, χρωστικές

4. Απεικονιστικές τεχνικές με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας
4. Απεικονιστικές τεχνικές με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας

Η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην απεικόνιση των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων με βάση την ανάκλαση και το φθορισμό που παρουσιάζουν τα υλικά. Χαρακτηριστικά υπεριώδους ακτινοβολίας, φωτιστικές πηγές, τεχνική εφαρμογής, χρησιμότητα, παραδείγματα.