Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία I. Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία IRRef (Infrared Reflectography)‏

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της τεχνικής εφαρμογής και της χρησιμότητας της υπέρυθρης ανακλαστογραφίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε εικαστικά έργα, τοιχογραφίες και αρχειακό υλικό.

 

Στόχοι Ενότητας

Η γνωριμία με την τεχνική της υπέρυθρης ανακλαστογραφίας, και τις δυνατότητες που προσφέρει στη διάγνωση της κατάστασης διατήρησης και στην τεκμηρίωση της τεχνικής και των υλικών κατασκευής των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων. Εκπαίδευση στην  ερμηνεία των ανακλοσταγραφημάτων.

  

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρυθρη ανακλαστογραφία, ανίχνευση προσχεδίου, επιζωγραφίσεις

6. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία I. Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία IRRef (Infrared Reflectography)‏
6. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία I. Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία IRRef (Infrared Reflectography)‏

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της τεχνικής εφαρμογής και της χρησιμότητας της υπέρυθρης ανακλαστογραφίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε εικαστικά έργα, τοιχογραφίες και αρχειακό υλικό.