Πολυφασματική – Υπερφασματική απεικόνιση

Αναλυτική Περιγραφή Ενότητας

Η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών πολυφασματικής και υπερφασματικής απεικόνισης, των τεχνολογικών προσεγγίσεων και των δυνατοτήτων διαγνωστικών εργαλείων που προσφέρουν. Παραδείγματα - εφαρμογές

 

Στόχοι Ενότητας

 H γνωριμία με τις σύγχρονες τεχνικές πολυφασματικής – υπερφασματικής απεικόνισης διαθέσιμες για τον επιστήμονα, συντηρητή, αρχαιολόγο και ιστορικό τέχνης, με σκοπό την μη επεμβατική διερεύνηση των αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων και έργων τέχνης. κατανόηση της φύσης των στοιχείων της εικόνας που παράγεται. Χαρακτηρισμός υλικών ή τύπων υλικού. Γνώση των περιορισμών εφαρμογής της μεθόδου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πολυφασματική απεικόνιση, φασματικός κύβος

8. Πολυφασματική – Υπερφασματική απεικόνιση
8. Πολυφασματική – Υπερφασματική απεικόνιση

Η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών πολυφασματικής και υπερφασματικής απεικόνισης, των τεχνολογικών προσεγγίσεων και των δυνατοτήτων διαγνωστικών εργαλείων που προσφέρουν. Παραδείγματα - εφαρμογές