Διαγνωστικές Μέθοδοι με ΑΚΤΙΝΕΣ Χ, Ακτινογραφία

Η παρουσίαση της αρχής της τεχνικής της τεχνικής εφαρμογής και των διαγνωστικών δυνατοτήτων της ακτινογραφίας ως εργαλείο μη καταστρεπτικού ελέγχου των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τις διαγνωστικές δυνατότητες της ακτινογραφίας και η κατανόηση της ερμηνείας της ακτινογραφικής εικόνας.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ακτινογραφία, κατάσταση διατήρησης, τεχνολογία κατασκευής

9. Διαγνωστικές Μέθοδοι με ΑΚΤΙΝΕΣ Χ, Ακτινογραφία
9. Διαγνωστικές Μέθοδοι με ΑΚΤΙΝΕΣ Χ, Ακτινογραφία

Η παρουσίαση της αρχής της τεχνικής της τεχνικής εφαρμογής και των διαγνωστικών δυνατοτήτων της ακτινογραφίας ως εργαλείο μη καταστρεπτικού ελέγχου των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων.