Μελέτη Περιπτώσεων Ι - Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση 12 μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Λοβέρδου BXM - Lecce

Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων συνδυαστικής εφαρμογής απεικονιστικών τεχνικών με τη χρήση υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας. Παραδείγματα εφαρμογής σε βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της συλλογής Λοβέρδου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τις δυνατότητες και τα προβλήματα της συνδυαστικής χρήσης των απεικονιστικών τεχνικών, και η παρουσίαση της μεθοδολογίας για τη σύνθεση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και την τεχνολογία κατασκευής που προέρχονται από διαφορετικές ακτινοβολίες.

  

Λέξεις Κλειδιά

Συλλογή Λοβέρδου, μεταβυζαντινές εικόνες, κατάσταση διατήρησης, τεχνολογία κατασκευής, μη καταστρεπτικός έλεγχος

10. Μελέτη Περιπτώσεων Ι - Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση 12 μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Λοβέρδου BXM
10 Μελέτη Περιπτώσεων Ι - Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση 12 μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Λοβέρδου BXM - Lecce

Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων συνδυαστικής εφαρμογής απεικονιστικών τεχνικών με τη χρήση υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας. Παραδείγματα εφαρμογής σε βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της συλλογής Λοβέρδου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών.