6. Συγκολλητικά και επικαλυπτικά

Το μάθημα περιγράφει του τύπουε συγκολλητικών και επικαλυπτικών για τη στερέωση ή την προστασία μεταλλικών αντικειμένων, όπως και την κατανόηση της αναγκαιότητας για επικάλυψη ενός αντικειμένου.

Περιγράφει επίσης τους τύπους των προβλημάτων συντήρησης που σχετίζονται με την αστοχία των επικαλυπτικών, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των επικαλυπτικών.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Γνώση των τύπων των συγκολλητικών και των υλικών συμπλήρωσης που είναι κατάλληλα για μεταλλικά αντικείμενα/μνημεία
  • Γνώση του πότε και πως εφαρμόζονται τα επικαλυπτικά σε μεταλλικά αντικείμενα/μνημεία
  • Γνώση των τύπων αστοχίας των επικαλυπτικών για μεταλλικά αντικείμενα/μνημεία

Λέξεις Κλειδιά

Συμβατότητα (compatibility), Σταθερότητα (αντίσταση σε υπεριώδη ακτινοβολία, κ.λ.π.), Αντιστρεψιμότητα, Νηματοειδής (filifrom) διάβρωση, Σημειακή διάβρωση