8. Χαλκός και κράματα

Το μάθημα περιγράφει τις ιδιότητες και την ποικιλία των κραμάτων του χαλκού από την αρχαιότητα, την τεχνολογία κατασκευής (τεχνική και επιμετάλλωση) και τις εφαρμογές της χρήσης του χαλκού. Περιγράφεται η διαδικασία διάβρωσης  και η στρωματογραφία των προϊόντων διάβρωσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα έκεθεσης (εδαφικό, ενάλιο και ατμοσφαιρικό), η διαδικασία της ΄ασθένειας΄του χαλκού και εκλεκτικά φαινόμενα διάβρωσης, όπως η αποκραμάτωση. Περιγράφονται οι στόχοι και οι μέθοδοι της συντήρησης αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων από κράματα χαλκού.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τα κράματα του χαλκού και τις ιδιότητές τους.
  • Να γνωρίζουν τις τεχνικές κατασκευής και επεξεργασίας αντικειμένων από κράματα χαλκού.
  • Να γνωρίζουν τα βασικά προϊόντα διάβρωσης των κραμάτων του χαλκού σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Να κατανοούν τη διαδικασία της ΄ασθένειας΄του χαλκού και των μεθόδων αντιμετώπισης.
  • Να γνωρίζουν τις εκλεκτικές μορφές διάβρωσης των κραμάτων του χαλκού.
  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα αποτελέσματα των μεθόδων καθαρισμού αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων από κράματα χαλκού.

Λέξεις Κλειδιά

Κράματα χαλκού, επιμετάλλωση, τεχνικές κατασκευής, διάβρωση σε εδαφικό, ενάλιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ‘ασθένεια΄ χαλκού, αποκραμάτωση, μέθοδοι σταθεροποίησης, μέθοδοι καθαρισμού.