9. Άργυρος

Το μάθημα περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους των τεχνικών κατασκευής για αργυρά, επάργυρα ή επίχρυσα αντικείμενα. Περιγράφει τις δυσκολίες καθαρισμού του ιστορικού αργύρου, όπως και του αρχαιολογικού.

Συζητά γιατί τα εμπορικά προϊόντα καθαρισμού του αργύρου δεν είναι κατάλληλα για ιστορικά αργυρά αντικείμενα και ποιοι τύποι μεθόδων πρέπει να εφαρμόζονται σε μουσειακές συλλογές.

Τέλος, κάνει ανασκόπηση της βασικής θεωρίας πίσω από την καθοδική πόλωση αργυρών αντικειμένων για τη μείωση της αμαύρωσης και τη διατήρηση των μεταλλικών αντικειμένων.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίσουν πώς κατασκευάστηκε ένα αργυρό αντικείμενο με βάση πληροφορίες από τη χρονολογία κατασκευής του ή από άλλα ίχνη ή σύμβολα που βρίσκονατι στο αντικείμενο.
  • Να κατανοούν τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες για τον καθαρισμό αργυρών αντικειμένων.
  • Να συγκρίνουν τις μεθόδους καθαρισμού αργυρών μεταλλικών αντικειμένων.
  • Να ελέγχουν και να αξιολογούν την εφαρμογή της τεχνολογίας των ηλεκτρολυτικών μεθόδων για τον καθαρισμό αντικειμένων από αργυρό

Λέξεις Κλειδιά

Sterling άργυρος, Αλπακάς, τέχνικη νίελλο, Ηλεκτρολυτική επαργύρωση, ΄Horn΄ άργυρος, δυναμικό διάβρωσης, ηλεκτρόδια αναφοράς