Οργανικές Χημικές Ενώσεις και Υλικά

 

Η γεωμετρία των μορίων στις οργανικές χημικές ενώσεις. Η διπολική ροπή των μορίων ως αίτιο άσκησης διαμοριακών δυνάμεων. Μέθοδοι πρόβλεψης της διπολικής ροπής από τη γεωμετρία των οργανικών μορίων.

Λέξεις Κλειδιά: μόρια, μοριακή γεωμετρία, διπολική ροπή