Παράμετροι διαλυτότητας

Δυνάμεις μεταξύ μόνιμων διπολικών μορίων. Διαμοριακές δυνάμεις Debye και Keesom.«Ξηρή» πολικότητα. Δυνάμεις μεταξύ δεσμών υδρογόνου. Παράμετροι διαλυτότητας του Hansen. Κλασματικές παράμετροι διαλυτότητας. Τριγωνικό διάγραμμα του Teas.

Λέξεις Κλειδιά: Παράμετροι διαλυτότητας, παράμετροι διαλυτότητας Hansen, Κλασματικές παράμετροι, Teas.