Υδατικά μέσα καθαρισμού και τασιενεργά υλικά

Η αναγκαιότητα για υδατικά μέσα καθαρισμού. Ενέργεια ενυδάτωσης ιόντων. Ενθαλπία διαλυτοποίησης αλάτων. Ενδόθερμες και εξώθερμες διαλυτοποιήσεις. Ο ρόλος της εντροπίας στη διαλυτοποίηση. Υδρόφιλα και υδρόφοβα υλικά. Τασιενεργά υλικά. Σάπωνες και βιομηχανικά απορρυπαντικά. Μικκυλιακές δομές από τασιενεργά υλικά. Μηχανισμός απορρυπαντικής δράσης.  Ανιονικά, κατιονικά και μη ιονικά τασιενεργά. Κρίσιμη μικκυλιακή συγκέντρωση (cmc) και υδρο-λιποφιλική ισορροπία (HLB) στα τασιενεργά υλικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: νερό, διαλυτοποίηση, ενθαλπία, εντροπία, τασιενεργά, μικκύλια, σάπωνες απορρυπαντικά