Οργανικές χρωστικές και βαφές

Το χρώμα στην ιστορία και προϊστορία. Ανόργανες και οργανικές χρωστικές. Πιγμέντα, βαφές και λάκες. Η φυσική της χρωματικής αποτύπωσης των ζωγραφικών στρωμάτων. Παράμετροι ποιότητας των χρωστικών: φωτοσταθερότητα, καλυπτική ικανότητα. Απορρόφηση στο υπεριώδες και ορατό. Χημικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη χρωστικών μεταξύ των οργανικών μορίων.  Κόκκινες, κίτρινες και μπλε οργανικές χρωστικές. Ανθρακινόνες. Καροτενοειδή. Ινδιγοειδή: ινδικό και πορφύρα.

Λέξεις Κλειδιά: Χρωστική, πιγμέντα, βαφές, λάκες, φωτοσταθερότητα, καλυπτική ικανότητα, ανθρακινόνες, αλιζαρίνη, ινδικό, πορφύρα, καροτένιο.