Λιπαρές ύλες και φυσικές ρητίνες

«Ξήρανση»-πολυμερισμός των λαδιών.  Ξηραινόμενα έλαια στη ζωγραφική και ιδιότητές τους. Λινέλαιο, καρυδέλαιο, παπαρουνέλαιο. Οξειδωτική φθορά των ξηραινόμενων λαδιών. Κιτρίνισμα, φθορισμός. Μη σαπωνοποιουμένα συστατικά των λαδιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εστέρες, τριγλυκερίδια, «ξήρανση» λαδιών, πολυμερισμός, οξείδωση, ελεύθερα λιπαρά οξέα, βαθμός οξύτητας, τερπενικές ρητίνες, ισοπρένιο, μονοτερπενικές ρητίνες, διτερπενικές ρητίνες, κολοφώνιο, τριτερπενικές ρητίνες, δάμμαρη, μαστίχα, γομαλάκα,  απολιθωμένες ρητίνες, ήλεκτρο, κοπάλια.