Υδατάνθρακες, πολυσακχαρίτες

Η χημική φύση των υδατανθράκων. Μονοσακχαρίτες: εξόζες. Στερεοϊσομερείς δομές στους μονοσακχαρίτες. Οπτικοί αντίποδες. Οπτική στροφική ικανότητα. Κυκλική (ημιακεταλική) μορφή μονοσακχαριτών. Γλυκόζη, άμυλο και κυτταρίνη. Λιγνίνη. Συνθετικά παράγωγα κυτταρίνης: μεθυλοκυτταρίνη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πολυδύναμες αλκοόλες (πολυόλες), μονοσακχαρίτης, αλδόζες, κετόζες, εξόζες, ανάγοντα σάκχαρα, οπτική δραστικότητα, πολυσακχαρίτης, αμυλόζη, αμυλοπηκτίνη , κυτταρίνη , λιγνίνη , μεθυλοκυτταρίνη , αναγεννημένη κυτταρίνη.