Πρωτεϊνικά υλικά

 

Πώς δομούνται οι πρωτεΐνες. α- και β-Αμινοξέα. Πρωτονιωμένη και αλκαλική μορφή αμινοξέων. Διπλή ιοντική (zwitterion) μορφή. Το ισοηλεκτρικό σημείο των αμινοξέων. Τα 22 βασικά αμινοξέα. Στερεοϊσομέρεια και οπτική στροφική ικανότητα στα πρωτεϊνικά υλικά. Πεπτιδικός δεσμός: πεπτίδια και πρωτεΐνες. Σχήμα των πρωτεϊνικών μορίων: ινοπρωτεϊνες και σφαιρίνες (γλοβουλίνες). Επίπεδα δόμησης πρωτεϊνών. Πρωτοταγής δομή, δομή, δομή και τεταρτοταγής δομή. Λειτουργικές πρωτεΐνες, δομικές πρωτεΐνες. Κολλαγόνο. Κερατίνη. Πρωτεΐνες του αβγού. Φυτικές πρωτεΐνες.

 

Λέξεις Κλειδιά: α-Αμινοξέα, διπλή ιοντική μορφή (zwitterion) , ισοηλεκτρικό σημείο, οπτική στροφική ικανότητα, ρακεμικά μίγματα, ολιγοπεπτίδια, πολυπεπτίδια, πεπτιδικός δεσμός, πρωτεΐνη, όξινη υδρόλυση, ινοπρωτεΐνες, σφαιρίνες (γλοβουλίνες), πρωτοταγής δομή, δευτεροταγής δομή, τριτοταγής δομή, τεταρτοταγής δομή, λειτουργικές πρωτεΐνες, δομικές πρωτεΐνες, κολλαγόνο, κερατίνη, καζεΐνη , φωσφοπρωτεΐνες, λιποπρωτεΐνες.