Κυτταρολογία – Τεστ ΠΑΠ

Μορφολογία βασικών κυτταρολογικών επιχρισμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ακανθοκύτταρα