ΒΜΙ και ενέργεια

Εκτίμηση σωματικού βάρους και ημερήσιων ενεργειακών αναγκών (βασικός μεταβολισμός φυσική δραστηριότητα, τροφογενής θερμογένεση)

 

Στόχοι Ενότητας

Να αξιολογούν το σωματικό βάρος και τις ενδεχόμενες μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία και ποιότητα ζωής. Να υπολογίζουν τις ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες  του ατόμου και τη ποσοστιαίας συμμετοχή των θερμιδογόνων θρεπτικών συστατικών

 

Λέξεις Κλειδιά

Δείκτης μάζας σώματος, body mass index (BMI), ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες, ποσοστιαία συμμετοχή θερμιδογόνων θρεπτικών συστατικών