6. Ανίχνευση καρδιακού ρυθμού

Στην παρούσα άσκηση υλοποιείται ένα κύκλωμα ανίχνευσης του καρδιακού ρυθμού. Η λειτουργία του κυκλώματος βασίζεται στην αρχή της φωτοπληθυσμογραφίας, η οποία είναι μία μη επεμβατική μέθοδος για τη μέτρηση της μεταβολής του όγκου αίματος στους ιστούς, χρησιμοποιώντας μία πηγή φωτός και έναν ανιχνευτή. Συγκεκριμένα, η μονάδα εκπομπής παράγει υπέρυθρο φως το οποίο ανακλάται στα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα και στη συνέχεια επιστρέφει στον ανιχνευτή. Όταν η καρδιά χτυπά γίνεται μια γρήγορη κίνηση του αίματος στα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα, η οποία το καθιστά λιγότερο διαφανές. Το υπέρυθρο φως που παράγεται από τη μονάδα εκπομπής, διαπερνά το δέρμα στο σημείο μέτρησης, ανακλάται και συλλέγεται από τον ανιχνευτή, ο οποίος παράγει έναν παλμό σύγχρονο με τον καρδιακό ρυθμό.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατασκευάσουν οι φοιτητές ένα πρακτικό κύκλωμα μέτρησης του καρδιακού ρυθμού χρησιμοποιώντας διάφορα είδη φίλτρων.

Λέξεις Κλειδιά

TCRT1000, υψιπερατό φίλτρο, βαθυπερατό φίλτρο.