7. Ενεργά φίλτρα

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού ενός βαθυπερατού φίλτρου με χρήση του λογισμικού FilterPro και μετρούνται πειραματικά διάφορα χαρακτηριστικά του.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία σχεδίασης ενός φίλτρου.

Λέξεις Κλειδιά

FilterPro, Οριακή συχνότητα της ζώνης διέλευσης, Μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή στη ζώνη διέλευσης, Οριακή συχνότητα της ζώνης φραγής, Ελάχιστη απαιτούμενη εξασθένιση στη ζώνη φραγής.