19. Λίπη, έλαια, λαχανικά και πατάτες

Κατηγορίες λιπών, λαχανικά και πατάτες, οφέλη, αποθήκευση, συντήρηση.

Στόχοι Ενότητας

Διατροφική αξία και κύριες ιδιότητες/ χαρακτηριστικά των ελαίων και λιπών, των λαχανικών και της πατάτας.

Λέξεις Κλειδιά

Λίπη, μαργαρίνη, βούτυρο, λαχανικά, πατάτες.