22. Διατροφή και Άθληση

Οι διατροφικές διαφοροποιήσεις στα είδη άθλησης.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στις διαιτητικές ανάγκες των αθλητών βάσει είδους άθλησης.

Λέξεις Κλειδιά

Διατροφή και άθληση, ενεργειακές ανάγκες αθλητών, αμινοξέα στην άθληση.