2. Αρχή των τριών ηλικιών

Περιγράφονται οι κατηγορίες των αρχειακών τεκμηρίων ανάλογα με την υπηρεσιακή τους χρησιμότητα (και τη συχνότητα χρήσης τους) και  εξηγούνται τα οφέλη από τη εφαρμογή της «αρχής των τριών ηλικιών». Αναλύονται οι αξίες των αρχειακών τεκμηρίων (λειτουργική - τεκμηριωτική) και στη σημασία τους για τον καθορισμό των τριών σταδίων της ζωής τους.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνουν κατανοητές οι τρεις φάσεις (ηλικίες) της ζωής των αρχειακών τεκμηρίων και οι αξίες που δικαιολογούν την δημιουργία και τη διατήρησής του.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Α. Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Ellis Judith (ed.), Η διαχείριση των Αρχείων, μετ. Ζωή Οικονόμου, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 2000.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργά αρχεία, Ημιενεργά αρχεία, Ιστορικά αρχεία, Λειτουργική Αξία, Τεκμηριωτική αξία