4. Ιστορική αναδρομή & Έκταση εφαρμογής του αρχειακού δεσμού

Γίνεται ιστορική αναδρομή στις πρακτικές που οδήγησαν στη θεωρητική διατύπωση της αρχής. Εξετάζεται η εφαρμογή τα της αρχής ανεξαρτήτως υποστρώματος και ηλικίας των τεκμηρίων. Ιδιαιτέρως απασχολεί η  εφαρμογή του δεύτερου επιπέδου της αρχής (αρχή της αρχικής τάξης).

Στόχοι Ενότητας

Να αναδειχθεί (μέσω της ιστορικής ανασκόπησης) η πρακτική βάση της αρχής του αρχειακού δεσμού. Επίσης να εξεταστούν οι προϋποθέσεις για τη διατήρησης της ταξινόμησης του παραγωγού του αρχείου, όπως ορίζει το δεύτερο επίπεδο της αρχής του αρχειακού δεσμού.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας. Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχειακός δεσμός- Ιστορία, Αρχή της Αρχικής Τάξης, Ταξινόμηση