5. Αρχειακός δεσμός και το υλικό των τεκμηρίων

Εξετάζεται η εφαρμογή του Αρχειακού δεσμού στα "μη γραπτά" τεκμήρια και η άποψη περί "ολικών αρχείων". Επίσης η εφαρμογή της αρχής στη φάση των ενεργών και ημιενεργών τεκμηρίων

Στόχοι Ενότητας

Να συζητηθούν τα θεωρητικά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της διαχείρισης του αρχειακού συνόλου ως ολότητας, ανεξαρτήτως του υλικού των τεκμηρίων που το συνθέτουν.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

Νέα αρχειακά υποστρώματα, Ολικά αρχεία, Αρχειακός δεσμός-Ενεργά αρχεία