6. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του αρχειακού δεσμού

Εξετάζεται το βασικό πρόβλημα να καθορίσει κανείς τι συνιστά το αρχειακό σύνολο και ποια είναι τα όρια του. Το πρόβλημα προκύπτει από τη δυσκολία καθορισμού και διάκρισης των παραγωγών των αρχειακών συνόλων, των νομικών ή φυσικών προσώπων δηλαδή, από τις δραστηριότητες των οποίων έχουν απορρεύσει τα αρχειακά σύνολα. Ο καθορισμός του παραγωγού εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματικός στις περιπτώσεις των οργανισμών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα με την κυριαρχία της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή του αρχειακού υλικού.

Στόχοι Ενότητας

Ανάδειξη της σημασίας του καθορισμού του παραγωγού για των ορίων του αρχειακού συνόλου. κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων (μινιμαλιστική/ μαξιμαλιστική) για την αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχειακό σύνολο, Αρχεία – Παραγωγός