9. Αρχή της Εντοπιότητας

Παρουσιάζεται η "αρχή της εντοπιότητος" που ενισχύει το επιχείρημα της φυσικής ενότητας του αρχειακού υλικού και εξετάζονται οι σύγχρονες απόψεις για την αρχή του αρχειακού δεσμού..

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της αρχής της εντοπιότητας και της εφαρμογής της στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.