10. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας γίνεται εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και περιγράφεται η χρήση της στη μελέτη της Αντοχής του Πλοίου.

Στόχοι Ενότητας

Να ενημερωθεί ο σπουδαστής για τις δυνατότητες που μας παρέχει η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων σε θέματα αντοχής του πλοίου.

Λέξεις Κλειδιά

Μέθοδος Πεπερασμένων στοιχείων, μητρώο ακαμψίας, καταστατικές εξισώσεις, μοντελοποίηση