Διαιτητικές ίνες

Ομάδες διαιτητικών ινών, λειτουργία, ρόλος, συμπληρώματα

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα είδη και τη συνεισφορά των διαιτητικών ινών στη διατροφή

 

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρίνη, πηκτίνη, γαλακτομανάνη, διαιτητικές ίνες και υγεία