Πρωτεΐνες και αμινοξέα

Τα ειδή της τροφικής πρωτεΐνης και των απαραίτητων αμινοξέων, η σημασία του ισοζυγίου αζώτου και της διαθεσιμότητας αμινοξέων, βιολογική αξία, διατροφικές συστάσεις πρωτεϊνών

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τη δομή των πρωτεϊνών, το ρόλο των αμινοξέων στις ανθρώπινες λειτουργίες, τα είδη πρωτεϊνών και τις διατροφικές συστάσεις

 

Λέξεις Κλειδιά

Πρωτεΐνη, αμινοξέα, μεταβολισμός, ισοζύγιο αζώτου, βιολογική αξία