Νερό

Ρόλος νερού, ισοζύγιο, πρόσληψη, αποβολή, ανάγκες σε νερό, ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τη σημασία και το ρόλο του νερού, τις ημερήσιες ανάγκες, τον τρόπο πρόσληψης και αποβολής του στον ανθρώπινο οργανισμό, το ισοζυγιοο νερού

 

Λέξεις Κλειδιά

Νερό, ισοζύγιο νερού, ρόλος νερού